• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Oznámení

Vážení rodiče, milí žáci,

informuji vás, že na základě usnesení Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR č. 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 je od 12. dubna 2021 umožněna prezenční výuka dětí mateřské školy zřízené podle §16 odst. 9 ŠZ a žáků základní školy a střední školy zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ. Dále na základě usnesení Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 se umožňuje dětem a žákům přítomnost ve škole jen za předpokladu, že podstoupili vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Podrobnější informace k testování vždy v pondělí a ve čtvrtek vám sdělí třídní učitelé. Naší snahou bude zajistit všem maximální individuální přístup. Prosím o schovívavost.

Děkuji všem za spolupráci v období distanční výuky a přeji všem zdárný návrat k prezenční výuce ve škole.

PhDr. Dalibor Pyszko

ředitel školy