PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Aktuality

Preventivní program Bavíš se? Bav se s námi o emocích.

Žáci naší školy se 19.11. zúčastnili preventivního programu „Bavíš…

Exkurze na střední odborné škole

V měsíci prosinci se naši žáci účastnili Dne otevřených dveří…

Canisterapie na naší škole

Od loňského školního roku mají žáci naší školy možnost využívat…

Kam půjdu na školu

V listopadu, v rámci profesní orientace žáků 9.ročníku základní…

Poděkování za sponzorský dar

V neděli 24. listopadu 2019 předal herec Jaroslav Dušek řediteli naši…

Literární lekce žáků střední školy v knihovně

V pátek 22. listopadu  2019 žáci střední školy navštívili městskou…