PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Aktuality

Oznámení

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,…

KARANTÉNA – co dělat v případě, že je třída v karanténě:

 

TŘÍDA (třídní učitel) v distanční výuce:
DISTANČNÍ…

Reportáž TV Polar o naší škole

Zahájení školního roku 2020/2021 v reportáži TV Polar.

Zahájení školního roku 2020/2021 na odloučeném pracovišti

Také na našem odloučeném pracovišti na ulici Máchova jsme přivítali…

Zahájení školního roku 2020/2021

1. září se otevřely dveře naší školy a my jsme mohli přivítat…

Organizace začátku školního roku 2020/2021

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude v letošním školním…