PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Aktuality

Projektový den – čteme spolu

V úterý  19.3. proběhl druhý projektový den realizovaný v rámci…

Muzikoterapie v MŠ

V pondělí 11. března k nám zavítal pan PaedDr. Lubomír Holzer se…

Fyzioterapie a supervize

Od března 2019 začala naše škola spolupracovat s fyzioterapeutkou…

Poděkování za sponzorský dar

Žáci naší školy srdečně děkují paní Martině Menšíkové a panu…

Profese v MŠ

ČÍM BUDU?
Děti v mateřské škole se metodou hry a vlastního prožitku…

Zápis do mateřské školy

Oznámení

Kritéria pro přijímání