PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Aktuality

Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

V rámci projektu Šablony pro SŠ a VOŠ II – Podpora polytechnického…

Pohádkový kolotoč

Žáci ZŠS se dne 14. 11. 2019 zúčastnili tematické a informační…

Úspěch v mezinárodní literárně – výtvarné soutěži

Již pojedenácté se žáci naší školy účastnili mezinárodní literárně…

Poděkování za sponzorský dar

Děkujeme manželům Anně a Waldemaru Walachovým z Bystřice za finanční…

Exkurze v Manlomce

Zpráva z Exkurze vycházejících žáků SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, Jablunkovská…

Drakiáda

Stejně jako v uplynulých letech, ani letos jsme nemohli vynechat naši…