• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Podpora polytechnického vzdělávání

Projekt Podpora polytechnického vzdělávání, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012147

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem projektu je zapojit do výuky v praktické škole dvouleté odborníky z praxe, dále pro žáky střední školy uspořádat badatelské kluby a projektové dny a zakoupením notebooků s dataprojektory zkvalitnit výuku.

Celková dotace: 244392,00 Kč

Období realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021