• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

VISEGRAD FUND – INDEED FOR ALL CHILDREN II

www.visegradfund.org

Project name: Indeed for all children II

Global project:

The project is aimed at disabled children in special primary schools. These children have limited travel or leisure options outside their school and family territory. The aim of the project is to work together, exchange experiences, educational practices and physiotherapy between teachers and therapists from different schools (with different educational processes and legislation). Our main goal is to improve the conditions and ways of teaching disabled children to improve their lives.

Projekt je zaměřen na handicapované děti ve speciálních základních školách. Tyto děti mají omezené možnosti cestování nebo možnosti trávení volného času mimo své území školy a rodiny. Cílem projektu je společná spolupráce, výměna zkušeností, vzdělávacích postupů a fyzioterapie mezi učiteli a terapeuty z různých škol (s různými vzdělávacími procesy a legislativou). Hlavním cílem je zlepšit podmínky a způsoby výuky zdravotně postižených dětí.

Total grant: 25 997 E

Více o projektu zde.

ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO -REWALIDACYJNYCH W CIESZYNIE (aplicant)
Name of the organization in English: Educational and revalidational school centre in Cieszyn
Address: ul. Wojska Polskiego 3, Cieszyn, 43-400, PolandWebsite: www.zpswr.cieszyn.pl
ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Name of the organization in English: Special primary school
Address: Stred 39, Turzovka, 023 54 , Slovakia Website: www.szsturzovka.edupage.org
EUROPEJSKIE UGRUPOWWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TRITIA z.oo
Name of the organization in English: European grouping of territorial cooperation TRITIA, Ltd
Address: Zamkowa 3A, Cieszyn, 43-400, PolandWebsite: www.egtctritia.eu