• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Buďme spolu

Dotační program na podporu a rozvoj kulturních a sportovních aktivit ve městě Třinci v roce 2022

Cílem projektu bylo uspořádání mezinárodního florbalového turnaje pro žáky speciálních škol.

Celková dotace: 6000,00 Kč

Období realizace: 1. 5. 2022 – 31. 12. 2022

Buďme spolu

V pátek 10. 9. se v areálu naší školy uskutečnil již 6. ročník florbalového turnaje. Turnaj se koná v rámci projektu Buďme spolu, jehož hlavním cílem je udržování vzájemné spolupráce speciálních škol, prohlubování vztahů mezi žáky a pedagogy a sportovní motivace. Turnaje se pravidelně účastní školy nejen z okolí Třinecka. Letošní florbalový turnaj probíhal v duchu fair play, žáci navázali nová přátelství, rozvíjeli své sportovní dovednosti. Za své sportovní výkony byli účastníci turnaje odměněni věcnými cenami. Celý turnaj mohl proběhnout díky finanční dotaci z rozpočtu statutárního města Třince, za což velmi děkujeme. Děkujeme také firmě Blackcomb, která do turnaje věnovala věcné ceny pro zúčastněné.

Fotogalerie