• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Recyklohraní

Název projektu: R E C Y K L O H R A N Í
Partneři projektu: ASEKOL EKO-KOM EKOLAMP EKOBAT

 

Recyklohraní je dlouhodobý projekt, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozaříze ní spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.

Naše škola zapojením v projektu získává za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si může následně vybrat zajímavé odměny z internetového katalogu školních pomůcek, sportovního náčiní, praktické elektroniky, vstupenek do naučných či zábavných parků. Další body pak získává za účast v soutěžích či plněním rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů. Více na www.recyklohrani.cz.