• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Visegrad Fund – Love of Land crucial to climate change for Visegrad Countries

Cílem projektu je sdílení zkušeností a zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti realizace přírodě blízkých řešení.

Nositelem projektu je Ekoenergie, o. s. Slovensko. Zapojením škola získala edukační materiály, které ověřuje ve vzdělávání žáků základní školy. Více o projektu a jeho realizaci se můžete dozvědět zde.