• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Projekt Hipoterapie a canisterapie nám pomáhá

Dotační program Nadačního fondu Tesco a NROS „Vy rozhodujete, my pomáháme“ na podporu a rozvoj regionálních aktivit

Cílem projektu je dopřát žákům aktivity, které jsou pro ně příjemné, účinné a máme s nimi v naší škole dobré výsledky. Díky projektu budeme v aktivitách pokračovat a mohou se účastnit všichni žáci. Hipoterapie a canisterapie pomáhá dětem s postižením rozvíjet citové, rozumové a tělesné schopnosti. Projekt cílí na všeobecný rozvoj osobnosti našich žáků.

Celková dotace: 45 000,00 Kč

Období realizace: 1. 9. 2023 – 29. 2. 2024

Projekt Hipoterapie a canisterapie nám pomáhá!

Žáci naší školy mají rádi koně, pejsky, výlety a legraci ve vyučování. A proto jsme využili grantového programu Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme a přihlásili jsme se s projektem Hipoterapie a canisterapie nám pomáhá. Na základě hodnocení odborné komise byly vybrány 3 projekty, o kterých hlasovala veřejnost v obchodech Tesco.  Na podporu našeho projektu jsme s žáky vyrobili krásné plakáty, které jsme umístili v prodejnách. Zákazníci formou hlasováním v obchodech Tesco vybrali náš projekt jako vítězný. Máme z toho velkou radost a hned se pustíme do realizace.

Projekt Hipoterapie a canisterapie nám pomáhá! dopřeje našim žákům aktivity, které jsou pro ně příjemné, účinné a máme s nimi v naší škole dobré výsledky. Díky projektu budeme v aktivitách pokračovat a mohou se účastnit všichni žáci. Hipoterapie a canisterapie pomáhá dětem s postižením rozvíjet citové, rozumové a tělesné schopnosti. Projekt cílí na všeobecný rozvoj osobnosti našich žáků.

Hipoterapeutické lekce na začátku školního roku jsou koncipovány jako adaptační kurzy ke stmelení třídních kolektivů a podpory dobrých vztahů ve třídě. Vedou ke sjednocení a poznání druhých i sebe samých v mimoškolních podmínkách. Každé lekce se bude účastnit 12 – 16 žáků, lekcí bude 8.

Po příchodu do jezdeckého areálu v Bystřici budou žáci proškoleni o bezpečném chování. Podle schopnosti žáků mohou jednotlivé třídy pomoci s úklidem a péčí o koně (čištění koní, čištění kopyt, atp.). Žáci si při čištění užijí dotyků, hlazení koně, jeho reakcí na různé podněty.

Pak se žáci budou věnovat vodění koní na provazových ohlávkách na pískové jízdárně – každý žák si vede koně sám za doprovodu instruktora. Tento zdánlivě jednoduchý úkol je pro některé nejisté žáky náročný, přispívá k rozvoji komunikace mezi člověkem a koněm a po jeho zvládnutí se žákům zvyšuje sebevědomí a pocit úspěchu. Žáci budou mít možnost se na koni povozit (pasivně, tj. jezdí na koních vedených instruktory). Žáci budou vybaveni ochrannou přilbou a nasedají a sesedají z koně pomocí nástupní rampy.

Po ježdění žáci odstrojí koně, mohou je napojit a podat jim pamlsek, který jim donesou. Vhodné je staré suché pečivo, mrkve, jablka.

Canisterapie je zařazena do výuky opakovaně a výstupem jsou aktivity podporující rozvoj a edukaci. Nejčastěji využíváme AAE (animal assisted education), AAA (animal assisted activities) a AAT (animal assisted therapy). Hlavním přínosem je zvýšená motivace při výuce, pozitivní působení psa na psychiku (kontakt, polohování) a rozvoj jemné motoriky (psí hlavolamy, kartáčování).

Více o canisterapii na naší škole se dozvíte v článcích Do naší školy chodí i pejsek aneb canisterapie ve výuce a Oblíbený předmět Canisterapie.

O našich zážitcích z hipoterapie a canisterapie budeme rádi informovat ve fotogalerii.

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za umožnění realizace projektu Hipoterapie a canisterapie nám pomáhá! Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Zpracovala Mgr. Lenka Sobolová