• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Kariérový poradce

Mgr. Vlasta Zemková 

Email: vlasta.zemkova@zstrinec.cz 

Konzultační hodiny: po domluvě

Kariérový poradce prostřednictvím kariérových technik, metod a postupů poskytuje poradenské služby,
jejichž cílem je pomáhat a podporovat jednotlivce nebo skupiny žáků v jakémkoliv věku při rozhodování
v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.

Dokumentace