• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Kvalitní škola

Naše škola spolupracuje s metodickým portálem Kvalitní škola, jehož cílem je zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání, a to zejména s využitím metod, postupů a nástrojů vlastního hodnocení.

V rámci tohoto byl zpracován dokument Autoevaluace školy, který v období 1. 9. 2022 – 31. 08. 2024 poukazuje na oblasti vzdělávání, následně na kritéria a cíle, na které je vlastní hodnocení školy zaměřeno.

Žádoucím cílovým stavem je tedy v maximální možné míře dbát o rozvoj vlastní kvality ve všech aspektech.

Autoevaluace a  dokumentace

Spolupráce se školami a sdílení zkušeností:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek – Místek, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4, příspěvková organizace


Spolupráce s odbornými a vzdělávacími institucemi:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor základního, předškolního a speciálního vzdělávání 

Národní pedagogický institut České republiky, Oddělení společné vzdělávání 

Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Palackého univerzity v Olomouci

Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

Národní ústav pro autismus, z. ú.

Česká školní inspekce