• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Kvalitní škola

Naše škola spolupracuje s metodickým portálem Kvalitní škola, jehož cílem je zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání, a to zejména s využitím metod, postupů a nástrojů vlastního hodnocení.

V rámci tohoto byl zpracován dokument Autoevaluace školy, který v období 1. 9. 2022 – 31. 08. 2024 poukazuje na oblasti vzdělávání, následně na kritéria a cíle, na které je vlastní hodnocení školy zaměřeno.

Žádoucím cílovým stavem je tedy v maximální možné míře dbát o rozvoj vlastní kvality ve všech aspektech.

Kvalitní škola – Autoevaluace