• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Rozvoj kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ

Projekt Rozvoj kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001718

Cílem tohoto tříletého projektu je pokračovat v aktivitách pracovní pozice kariérového poradce, dále žákům nabídnout inovativní vzdělávání, odborně zaměřená tematická setkání s rodiči a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Celková dotace: 967 813,00 Kč

Období realizace: 1. 2. 2023 – 31. 12. 2025