• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Místní akční plán III v ORP Třinec

Místní akční plán III v ORP Třinec (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021138) spolufinancovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání navazuje na předchozí projekty Místní akční plán (I a II) v ORP Třinec, které probíhaly v letech 2016-2022. Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů. Pokračuje v rozvoji o aktualizaci místního akčního plánování, monitorování a vyhodnocování MAP. Cílem je také podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především mezi pedagogy a zřizovateli.

Nositelem projektu MAP III v ORP Třinec je statutární město Třinec. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace je zapojenou školou na základ partnerského prohlášení.