• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Spolek rodičů a učitelů – Inspirace

Spolek rodičů a učitelů – Inspirace je právnickou osobou založenou a registrovanou dle příslušných právních předpisů ČR upravujících právo občanů na svobodné sdružování.

Spolek je dobrovolná, nezávislá právnická osoba, sdružující členy na základě společného zájmu. Sdružuje fyzické a právnické osoby, splňující podmínky členství podle těchto smluv. Členy se mohou stát především rodiče dětí a žáků naší školy a další osoby, které chtějí pomáhat dětem a žákům především s mentálním postižením v kombinaci dalších vad (tělesné vady, zrakové, sluchové…). Cílem spolku je podpora všech činností a iniciativ zabezpečujících zlepšování života těchto handicapovaných lidí. Spolek není založen za účelem provozování podnikatelské činnosti v rámci své hlavní činnosti.

 

Kontakt:

Spolek rodičů a učitelů – Inspirace

Sídlo: ul. Jablunkovská 241, Lyžbice, 739 61 Třinec

IČO: 03977188

Tel: 728923959 – Mgr. Jolana Heczková

Registrace u FÚ pro Moravskoslezský kraj Moravská Ostrava, územní pracoviště v Třinci

DIČ: 03977188

 

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, pobočka Třinec

č. účtu: 4007400339/0800

 

Výroční zprávy zde.