• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Vzdělávání s úsměvem

Projekt Vzdělávání s úsměvem, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010661

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem tohoto dvouletého projektu je vytvořit v škole novou pracovní pozici kariérového poradce, dále žákům nabídnout setkávání v klubech (Čtenářský klub a Klub zábavné matematiky a logiky), dále proškolit pedagogický sbor k novým odborným způsobilostem, nabídnout rodičům rodičům dětí MŠ odborná setkávání, organizovat projektové dny s odborníky a v neposlední řadě zakoupit pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi a žáky notebooky a tablety.

Celková dotace: 974 708,00 Kč

Období realizace: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021

 

Odborné pracovní pozice zapojené v projektu:

Mgr. Marta Labojová, kariérový poradce

Mgr. Regina Kudelová, klinický logoped

Mgr. Marcela Jarolímová, speciální pedagog (metoda VOKS – NAUTIS)

Mgr. Marika Zadembská, knihovnice