• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Národní plán obnovy – komponenta 3.1

Digitalizujeme školu

Realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 novace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti)

     finanční prostředky na digitalizaci z NPO pro období 2022-2023:  93 000 Kč

  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na odporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT

    finanční prostředky na digitalizaci z NPO pro období 2022-2023:  120 200 Kč