• 558 338 450
 • skoly@zstrinec.cz
 • Jablunkovská 241, Třinec

Informace o škole

Název školy: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace Adresa školy: Jablunkovská 241, 739 61 Třinec

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace je škola zřízena podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a poskytuje:

 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • mateřská škola,
 • mateřská škola při zdravotnickém zařízení,
 • přípravný stupeň základní školy speciální,

 

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • základní škola,
 • základní škola speciální,

 

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • praktická škola dvouletá,
 • praktická škola jednoletá.

 

Součástí školy je:

 • školní družina,
 • školní jídelna – výdejna.

Odloučená pracoviště:

739 61 Třinec, ul. Máchova 1134

739 61 Třinec, ul. Kaštanová 268

Ve škole se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami z regionu Třinecka, Jablunkovska a Těšínska. Škola nabízí péči speciálních pedagogů, asistentů pedagoga, školního psychologa a dalších odborníků.

Hlavní budova školy se nachází na okraji města Třinec – Lyžbice, na ulici Jablunkovská 241. Má dobrou dopravní dostupnost pro děti z Třince i z ostatních spádových oblastí. Přímo u školy se nacházejí autobusové zastávky a v bezprostřední blízkosti školy se nachází i vlaková zastávka.

Na budovu školy navazuje ekologická zahrada s pískovištěm a altánem, dále sportovní hřiště s umělým povrchem, dopravní hřiště a koutek s hracími prvky, které slouží dětem k odpočinku, relaxaci, pohybovým a dalším aktivitám.

U hlavního vchodu se nachází venkovní výtah. Vnitřní část školní budovy je vybavena mobilní schodišťovou plošinou. Kromě kmenových tříd škola disponuje i odbornými učebnami: relaxační místnost – Snoezelen, herna – pro výuku zdravotní tělesné výchovy, počítačová učebna včetně mobilní počítačové učebny, dále dílna I. (tkalcovská dílna, učebna šití, keramická dílna), dílna II. (kovodílna, dřevodílna), malá tělocvična s interaktivním kobercem, žákovská knihovna s relaxačním koutem a místnost pro zájmovou činnost školní družiny. Každá třída je vybavena dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. V celé budově je WiFi internetové připojení.