• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Centrum kolegiální podpory (CKP)

pro oblast Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třinec, Vělopolí, Vendryně.

Místní akční plán II v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963

Cílem CKP na naší škole je podpora mateřských škol a základních škol ORP Třinec v roli vzájemného učení škol v inkluzivním vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podpora spočívá v šíření metodických materiálů, předávání zkušeností dobré praxe aj.


Pro konzultaci kontaktujte metodičky CKP:

Mgr. Helena Balcarová   helena.balcarova@zstrinec.cz

Mgr. Jolana Heczková   jolana.heczkova@zstrinec.cz

 

Co můžeme nabídnout?

  • Zkušenosti v oblasti vzdělávání žáků s mentálním postižením, kombinovanými vadami, autismem, souběžným postižením více vad
  • Pomoc asistentům pedagoga
  • Odbornou pomoc při sestavování IVP a úprav ŠVP  
  • Seznámení s širokou škálou metod při práci s žáky se SVP
  • Setkání s pediatry v regionu
  • Zajištění školení na odborná témata, popř. výjezdy zájemců do SPC Kpt. Vajdy v Ostravě
  • Kulaté stoly pro učitele i asistenty pedagoga na různá témata
  • Vyhlášení literárně-výtvarné soutěže aj.

Prezentace ke stažení  zde.

Metodika zde.

Činnost CKP 2019 – 2021 zde.