• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Pořízení PC pracoviště pro žáky s těžkým postižením a zápisníků pro nevidomé

Projekt Pořízení PC pracoviště pro žáky s těžkým postižením a zápisníků pro nevidomé, č. EDS 133D321000062

Program MŠMT Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cílem projektu bylo ICT zkvalitnění výuky žáků s těžkým mentálním postižením a žáků nevidomých.

Celková dotace: 125 005,00 Kč

Období realizace: 1.5.2019 – 31.8.3019