• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Vzdělávání s úsměvem II

Projekt Vzdělávání s úsměvem II, CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018503
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem tohoto dvouletého projektu je pokračovat v aktivitách pracovní pozice kariérového poradce, dále žákům nabídnout setkávání v klubech ICT, nabídnout rodičům rodičům dětí MŠ odborná setkávání, organizovat projektové dny s odborníky a v neposlední řadě zakoupit pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi a žáky nové didaktické pomůcky.

Celková dotace: 504 148,00 Kč

Období realizace: 1. 2. 2021 – 31. 1. 2023