• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

OKAP – Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68./0.0/0.0/19_078/0019613

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

V rámci memoranda o spolupráci s partnerem projektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, příspěvková organizace absolvují zapojení pedagogové (speciální pedagoga, školní psycholog, asistent pedagoga a ICT koordinátor) vzdělávání pod vedením odborníků ke zvyšování svých profesních dovedností. Pro rodiče žáků základní školy budou uspořádána setkávání s odborníkem.