• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Inovativní vzdělávání v SŠ

Projekt Rozvoj kvality vzdělávání v SŠ, registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0001717

Cílem tohoto projektu je podpořit inovativní vzdělávání na střední škole prostřednictvím aktivit jako odborně zaměřená tematická setkávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků a inovativní vzdělávání v rámci zapojení odborníků z praxe do výuky, projektových dnů ve škole i mimo školu.

Celková dotace: 523 639,00 Kč

Období realizace: 1. 2. 2023 – 31. 12. 2025