• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Místní akční plán IV v ORP Třinec

Místní akční plán IV v ORP Třinec (reg. č.  CZ.02.02.XX/00/23_17/0008286) spolufinancovaný z Operačního programu Jan Ámos Komenský a navazuje na předchozí projekty Místní akční plán (I, II, III) v ORP Třinec. Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů. Pokračuje v rozvoji o aktualizaci místního akčního plánování, monitorování a vyhodnocování MAP. Cílem je také podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání.

Období realizace projektu: 1.12.2023 – 31.12.2025. 

Nositelem projektu MAP IV v ORP Třinec je statutární město Třinec. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace je zapojenou školou na základ partnerského prohlášení.

https://map.trinecko.cz