• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

MenSI

Název projektu: Mentoring for School Improvement

V rámci MenSI bude vytvořena síť 24 mentorských škol, které budou pracovat s 96 mentorovanými školami v šesti zemích: Belgie-Vlámsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Itálie a Portugalsko.

Aktivity v síti škol budou probíhat od září 2021 do června 2022.

Mezi výhody zapojení naší školy do projektu patří:

•          Zlepšení v oblasti využívání digitálních technologií a inovativních výukových metod

•          Zapojení do evropské komunity dobré praxe

•          Sdílení zkušeností na národní i evropské úrovni

•          Zapojení do aktivit profesního rozvoje