• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Školní psycholog

Mgr. Daria Gociek

Email: daria.gociek@zstrinec.cz

Telefon: 555 502 987

Konzultační hodiny: po dohodě dle potřeby

 

Hlavní náplň práce školního psychologa:

  • účast na řešení výchovných problémů žáků

  • pomoc při řešení osobních problémů žáků

  • konzultační a poradenská činnost na základě potřeb pedagogů

  • konzultační a poradenská činnost pro rodiče žáků školy

  • osvětová činnost na základě potřeb pedagogů, rodičů

  • realizace úkolů v rámci odborné činnosti pověřených vedením školy

  • krizová intervence a pomoc při řešení náročných situací