• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Místní akční plán II v ORP Třinec

Název projektu: Místní akční plán II v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963

Období realizace: 1.2.2018 – 31.1.2022

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dne 1. února 2018 byla zahájena realizace projektu Místní akční plán II v ORP Třinec. Nositelem je statutární město Třinec. Projekt MAP II navazuje na dosažené cíle v již ukončeném projektu MAP I. Naše škola je partnerem v projektu. Více o aktivitách a výstupech najdete na stránkách projektu  http://map.trinecko.cz/ .