• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Příležitosti pro rodiče aneb flexibilní formy práce

Projekt Příležitosti pro rodiče aneb flexibilní formy práce, č. CZ.03.1.48/0.0/16_045/0007491

Operační program Zaměstnanost

Cílem projektu bylo vytvořit pracovní místo a získat mzdové prostředky na osobní asistentku k dětem se zdravotním postižením.

Celková dotace: 108540,00 Kč

Období realizace: 1. 2. 2019 – 31. 7. 2019