V úterý 7.5. proběhl již čtvrtý projektový den realizovaný v rámci projektu „ Vzdělávání s úsměvem“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Naše setkání Mgr. Marika Zadembská zahájila prohlížením obrázků motýlů, které děti namalovaly jako výstup minulého čtení o Tuze hladové housence. Obrázky se jí moc líbily a všechny děti pochválila.

Pak již probíhala naše tradiční rozcvička podle knihy Od hlavy po paty. Knižní rozcvička se postupně prodlužuje a děti se více zapojují do procesu vymýšlení činností, pohybů a cviků. Hlavní částí programu byla knižní novinka Nicole Kentové: Moje maminka je nejsilnější na světě. Krásná kniha s jednoduchými ilustracemi, která moc hezky a lehce popisuje občas nelehký život maminek. Nosná myšlenka – i ten největší silák si musí někdy odpočinout a i ta nejsilnější maminka občas potřebuje, aby jí někdo pomohl. Následovaly interaktivní činnosti, kde si děti procvičovaly paměť, učily se správně pojmenovávat věci, které nás provází každodenním životem. Hráli jsme hru, kdy děti zkoušely poznat některé předměty podle hmatu. Další hru, kdy děti pomáhaly sbírat a ukládat věci, když se taška vysypala. Děti se také společně s paní Marikou zamýšlely nad svými maminkami, zkoušely pojmenovat, jaké jsou, co všechno doma dělají, v čem jsou výjimečné. Na závěr probíhalo povídání s dětmi, jak mohou pomoct děti doma své mamince.

Celé dopoledne nám opět uteklo, jako voda a už se těšíme na další setkání ve Čtenářské dílně za měsíc.

Fotogalerie

Zapsala: Bc. Libuše Gajdzicová