• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Vítejte na stránkách škol pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

– mateřská škola,
– mateřská škola při zdravotnickém zařízení,
– přípravný stupeň základní školy speciální.

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

– základní škola,

– základní škola speciální.

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

– praktická škola dvouletá,

– praktická škola jednoletá.

Ve škole se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami z regionu Třinecka, Jablunkovska a Těšínska. Škola nabízí péči speciálních pedagogů, asistentů pedagoga, školního psychologa, školního logopeda a dalších odborníků včetně tandemových učitelů.

Hlavní budova školy se nachází na okraji města Třinec – Lyžbice, na ulici Jablunkovská 241. Má dobrou dopravní dostupnost pro děti z Třince i z ostatních spádových oblastí. Přímo u školy se nacházejí autobusové zastávky a v bezprostřední blízkosti školy se nachází i vlaková zastávka.

Na budovu školy navazuje ekologická zahrada s vyvýšenými záhony, altánem, zahradním domkem, dále sportovní hřiště s umělým povrchem, dopravní hřiště a hřiště s hracími prvky a pískovištěm, které slouží dětem k odpočinku, relaxaci, pohybovým a dalším aktivitám.

U hlavního vchodu se nachází venkovní výtah. Vnitřní část školní budovy je vybavena dvěma mobilními schodišťovými plošinami. Kromě kmenových tříd škola disponuje i odbornými učebnami: Snoezelen – multisenzorické prostředí pro výuku i relaxaci žáků, herna – pro výuku zdravotní tělesné výchovy, počítačová učebna včetně mobilní notebookové a i Padové učebny, dílna I. (tkalcovská dílna, učebna šití, keramická dílna), dílna II. (dřevodílna + dřevopřípravna), malá tělocvična s interaktivním kobercem, žákovská knihovna s relaxačním koutem a místnost pro zájmovou činnost školní družiny. Každá třída je vybavena dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. V celé budově je WiFi internetové připojení.

Aktuálně

Poslední aktuality

Muzikoterapie na SŠ

V rámci projektu Inovativní vzdělávání v SŠ financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský se žáci II. B Prš zúčastnili 10....

Více zde

Velikonoční snídaně

Ve středu 27. března se již tradičně ve škole konala Velikonoční snídaně. Děti z 1. stupně ZŠ si připravily bohatý...

Více zde

Vynášení Morany

V úterý 19. 3. se všechny děti společně s učitelkami z MŠ vydaly na procházku k řece Olši, kam tradičně...

Více zde

Logopedie v praxi školy

Od září školního roku 2023/2024 začala působit ve škole logopedka Mgr. Markéta Palkovská, která se vrátila ze studií na Univerzitě...

Více zde

Co nabízíme?

Žáci se učí v prostředí zaměřeném na ně samotné.
Žáci se učí praktickým dovednostem.
Žáci se učí svým vlastním tempem.
Žáci se učí nové až po důkladném procvičení předchozího.
Žáci se učí poznávat svět kolem sebe všemi smysly.
Žáci se učí technickým dovednostem.
Ve výuce klademe důraz na individuální přístup.
Ve výuce využíváme speciální didaktické pomůcky.
Ve výuce podporujeme rozvoj kreativního myšlení.
Ve výuce využíváme interaktivní didaktické pomůcky.
Asistenti pedagogů jsou žákům partnery.
Ve škole se snažíme o toleranci a úctu k druhým.

Prezentace v médiích

Adresa školy: Jablunkovská 241, Třinec

Odloučené pracoviště: Máchova 1134, Třinec

Odloučené pracoviště: Kaštanová 268, Třinec