• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Vítejte na stránkách škol pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

– mateřská škola,
– mateřská škola při zdravotnickém zařízení,
– přípravný stupeň základní školy speciální.

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

– základní škola,

– základní škola speciální.

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

– praktická škola dvouletá,

– praktická škola jednoletá.

Ve škole se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami z regionu Třinecka, Jablunkovska a Těšínska. Škola nabízí péči speciálních pedagogů, asistentů pedagoga, školního psychologa a dalších odborníků.

Hlavní budova školy se nachází na okraji města Třinec – Lyžbice, na ulici Jablunkovská 241. Má dobrou dopravní dostupnost pro děti z Třince i z ostatních spádových oblastí. Přímo u školy se nacházejí autobusové zastávky a v bezprostřední blízkosti školy se nachází i vlaková zastávka.

Na budovu školy navazuje ekologická zahrada s pískovištěm a altánem, dále sportovní hřiště s umělým povrchem, dopravní hřiště a koutek s hracími prvky, které slouží dětem k odpočinku, relaxaci, pohybovým a dalším aktivitám.

U hlavního vchodu se nachází venkovní výtah. Vnitřní část školní budovy je vybavena mobilní schodišťovou plošinou. Kromě kmenových tříd škola disponuje i odbornými učebnami: Snoezelen – multisenzorické prostředí pro výuku i relaxaci žáků, herna – pro výuku zdravotní tělesné výchovy, počítačová učebna včetně mobilní počítačové učebny, dílna I. (tkalcovská dílna, učebna šití, keramická dílna), dílna II. (dřevodílna + dřevopřípravna), malá tělocvična s interaktivním kobercem, žákovská knihovna s relaxačním koutem a místnost pro zájmovou činnost školní družiny. Každá třída je vybavena dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. V celé budově je WiFi internetové připojení.

Aktuálně

Poslední aktuality

Vynášení Morany

Žáci X.A základní školy speciální – společně s dětmi ze stacionáře Paprsek – zakončili zimukrásným rituálem vynášení Morany, který patří mezi...

Více zde

Vítání jara v MŠ

Vynášení Morany je stará česká tradice. Pro naše předky bylo toto vítání jara významnouudálostí, a proto jsme jí v letošním...

Více zde

Zveme na rodičovský klub

Tento čtvrtek 16. března 2023 od 15:30 proběhne ve třídě II.A PrŠ (třída vedle sborovny) rodičovský klub. Tématem setkání budou...

Více zde

Parahokej v Třinci

Žáci všech tříd praktické školy dvouleté se 10. března zúčastnili tréninkového kempu parahokeje, který se po Kladně a Liberci konal...

Více zde

Co nabízíme?

Žáci se učí v prostředí zaměřeném na ně samotné.
Žáci se učí praktickým dovednostem.
Žáci se učí svým vlastním tempem.
Žáci se učí nové až po důkladném procvičení předchozího.
Žáci se učí poznávat svět kolem sebe všemi smysly.
Žáci se učí technickým dovednostem.
Ve výuce klademe důraz na individuální přístup.
Ve výuce využíváme speciální didaktické pomůcky.
Ve výuce podporujeme rozvoj kreativního myšlení.
Ve výuce využíváme interaktivní didaktické pomůcky.
Asistenti pedagogů jsou žákům partnery.
Ve škole se snažíme o toleranci a úctu k druhým.

Prezentace v médiích

Adresa školy: Jablunkovská 241, Třinec

Odloučené pracoviště: Máchova 1134, Třinec

Odloučené pracoviště: Kaštanová 268, Třinec