V rámci projektu Vzdělávání s úsměvem, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010661 byla ve škole zřízena funkce kariérového poradce.

Mgr. Marta Labojová, kariérový poradce

Email: marta.labojova@centrum.cz

Tel.: 731561289

Konzultace:

  • Pro náborové pracovníky na základě telefonického objednání.
  • Pro žáky a třídní učitele průběžně dle potřeby na základě předchozí domluvy.
  • Pro zákonné zástupce vždy ve čtvrtek od 13:30 do 15:00. Po telefonické domluvě kdykoliv.

Pracovní náplň kariérového poradce:

  • kariérové poradenství;
  • pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky a jejich rodiče;
  • pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy;
  • organizace veletrhu středních školy.

Základní informace o přijímacích zkouškách na střední školy zde.

Kritéria přijímacího řízení Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvkové organizace:

Praktická škola jednoletá

Praktická škola dvouletá