Návštěva IVC

6. 5. 2019 navštívili žáci 2.stupně ZŠ a SŠ Integrované výjezdové centrum v Třinci. Areálem…

Čteme si spolu v MŠ

V úterý 7.5. proběhl již čtvrtý projektový den realizovaný v rámci projektu „ Vzdělávání…

Poděkování za sponzorský dar

Děkujeme panu Romanu Kubalovi a jeho firmě Modelárna Kubala v Třinci za finanční sponzorský dar….

Den Země

Dne 26. 4. 2019 jsme si ve škole připomněli mezinárodně  významný „Den Země“. Letos jsme…

Výsledky přijímacího řízení na střední školu

Praktická škola jednoletá

Praktická škola dvouletá

Výtvarná soutěž Veselé Velikonoce

Gratulujeme žákům 8. třídy Jiřímu Svadbíkovi a Tomáši Frankovi k ocenění ve výtvarné soutěži….

Přednáška pana Slavoje Rašky

Dne 8.4.2019 se konala přednáška pana Slavoje Rašky pro žáky 6., 7., 8. a 9. ročníku ZŠ a žáků…

Poděkování za sponzorský dar

Děkujeme panu Janu Galovi za sponzorský dar. Pan Jan Gala daroval škole 17 ks sedacích vaků, které…