Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

V rámci projektu Šablony pro SŠ a VOŠ II – Podpora polytechnického vzdělávání se do výuky…

Pohádkový kolotoč

Žáci ZŠS se dne 14. 11. 2019 zúčastnili tematické a informační lekce s názvem „Pohádkový…

Úspěch v mezinárodní literárně – výtvarné soutěži

Již pojedenácté se žáci naší školy účastnili mezinárodní literárně – výtvarné soutěže…

Poděkování za sponzorský dar

Děkujeme manželům Anně a Waldemaru Walachovým z Bystřice za finanční dar 50000 Kč na nákup interaktivního…

Exkurze v Manlomce

Zpráva z Exkurze vycházejících žáků SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, Jablunkovská 241, p. o. v Chráněné…

Drakiáda

Stejně jako v uplynulých letech, ani letos jsme nemohli vynechat naši tradiční podzimní akci –…

Praxe žáků praktické školy dvouleté

V rámci předmětu praktické dovednosti pro život se žáci praktické školy dvouleté od letošního…

Mezinárodní vědomostní a výtvarná soutěž „Co víš o EU?“

V rámci Evropských dnů handicapu, Ostrava 2019 se ve čtvrtek 10. října 2019 konala
mezinárodní…

Cestujeme vlakem

Ve čtvrtek 10. 10. 2019 proběhl další projektový den „Čteme spolu v MŠ“ v rámci projektu …

Setkání fyzioterapeutů a speciálních pedagogů v Cieszynie

Školní rok už je v plném proudu a s ním i náš roční projekt spolupráce škol v rámci…