Centrum kolegiální podpory pořádá 3 kulaté stoly

V září jsme v rámci projektu MAP II v ORP Třinec uspořádali pro pedagogy i asistenty pedagogů …

Centrum kolegiální podpory – online beseda

V rámci projektu MAP II v ORP Třinec jsme na středu 14. 10. 2020 naplánovali besedu pro rodiče s…

Jak se rodí rodina

Dne 12. 10. se žáci 1. – 5. ročníku zúčastnili besedy na téma „Jak se rodí rodina“. Prostřednictvím…

Aktualizované oznámení

Vážení rodiče, milí žáci,

informuji Vás, že na základě Usnesení vlády ČR č. 997 ze…

„Tonda Obal na cestách“

Dne 7. 10. se žáci naší školy účastnili v rámci environmentálního vzdělávání besedy společnosti…

„Buďme spolu“

Dne 2. 10. 2020 se v areálu naší školy v rámci projektu „Buďme spolu“ uskutečnil florbalový…

Preventivní programy na naší škole

V 18. a 22. září se žáci naší školy zúčastnili preventivních programů, které byly tematicky…

Reportáž TV Polar o naší škole

Zahájení školního roku 2020/2021 v reportáži TV Polar.

Zahájení školního roku 2020/2021 na odloučeném pracovišti

Také na našem odloučeném pracovišti na ulici Máchova jsme přivítali prvňáčky. Do první třídy…