Mezinárodní kulig v rámci projektu IVF – Indeed for all children

V jednom z mála mrazivých zimních dnů – 5. 2. 2020, které nám letošní zima přinesla, si žáci
partnerských…

Bouře mozků

Pololetní vysvědčení na naší škole už mnoho let doprovází projekt Bouře mozků. Děti milují…

Čtenářská dílna v MŠ

Dne 23. ledna se v rámci projektu „Vzdělávání s úsměvem“ uskutečnil v mateřské škole
projektový…

Návštěva úřadu práce v Třinci

Období ledna, před podáním přihlášek na střední školu, nabídlo žákům 8. a 9.ročníku možnost…

Plníme úkoly z RECYKLOHRANÍ

Naše škola je již druhým rokem zapojena do celostátního projektu „RECYKLOHRANÍ“. Projekt je
zaměřen…

Přijímací řízení na střední školu pro školní rok 2020 – 2021

Praktická škola jednoletá

Praktická škola dvouletá

Kritéria přijímání žáků ke střednímu…

Vánoční dílničky v MŠ

V úterý 17.12. proběhlo v odpoledních hodinách vánoční posezení dětí mateřské školy…

Čtenářská dílna v MŠ

V pondělí 16.12. proběhl další projektový den „Čteme spolu v MŠ “ v rámci projektu „Vzdělávání…

Umístění našich žáků ve výtvarné soutěži

Srdečně gratulujeme Anně Slezákové a Kristiánu Penkalovi k umístění ve výtvarné soutěži…

Workshop Arteterapie

Dne 11. 12. 2019 se v naší škole v rámci projektu Indeed for children uskutečnil Workshop arteterapie….