Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 

 • Osobní údaje organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od organizace informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) organizaci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
I3 Consultants s.r.o., IČ: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 16300 Praha

 • telefon: 543 214 714
 • e-mail: info@i3c.cz
 • ID datové schránky: mazc9cz

Zastoupena fyzickou osobou:

Ing. Radek Fischer

 • telefon: 606 712 204
 • e-mail: poverenec.oou@i3c.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování ke stažení zde.