Projekty „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“

Ve školním roce 2018/2019 se naše škola zapojila hned do dvou projektů pro zdraví žáků. Prvním školním projektem je „Ovoce do škol“. Tento projekt přetrvává z minulých let a jeho cílem je navýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvoření zdravých stravovacích návyků u dětí. Dalším školním projektem je projekt „Mléko do škol“, který má za cíl zvýšit spotřebu mléka u školních dětí.

V obou případech se jedná o projekty  Evropské unie a České republiky. Žáci mají nárok na 1 ks ovoce nebo zeleniny týdně a dále 1 ks neochuceného mléka/mléčného výrobku 1 x za 14 dní. Veškeré produkty jsou dodávány zcela zdarma. Více o projektech se dozvíte více na stránkách www.ovocedoskol.szif.cz.