Dne 25. března se všichni žáci naší školy doslova vzepřeli úrazům!

V rámci projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům, který je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých, nás navštívili dva moc milí pánové Zbyněk Švehna a Radek Krupa. Oba jako malí kluci hráli fotbal, věnovali se svým koníčkům, až přišel úraz a oba postihl stejný osud- na trvalo usedli na invalidní vozík. Na základě svých zkušeností se snažili dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Zapsala Mgr. Ania Raab