• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Trh vzdělávání a uplatnění

Každoročně probíhá prezentace všech středních škol. V Třinci Trh vzdělávání proběhl 20.9.2022 v hale STARS. Pozvání přijaly školy z celé severní Moravy¨, prezentovala se také škola z Moravské Třebové. Kromě škol byly přítomny i místní firmy např. Třinecké železárny, a.s., Strojírny a stavby Třinec, a.s., Slévárny Třinec, a.s., STEELTEC CZ, s.r.o. a další. Akci zahájila Ing. Renata Faranová spolu se…

Exkurze žáků – jablunkovské Šance

V úterý 20. 9. se žáci druhého stupně základní školy vydali za poznáním na jablunkovské Šance. I přes nepřízeň počasí si prohlédli historické opevnění, dozvěděli se mnoho zajímavých informací od pana průvodce a někteří se dokonce nebáli vyzkoušet si střelbu z (mini)děla. Všichni si exkurzi moc užili a už se těší, co nového objeví příště. Fotogalerie

Buďme spolu

Buďme spolu je název školního projektu, v rámci kterého pořádá naše škola florbalový turnaj pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 16. září proběhl již 7. ročník tohoto projektu. Florbalového turnaje se pravidelně účastní školy nejen z Třinecka, letos jsme přivítali žáky z Karviné a Frýdku-Místku. Turnaj probíhal v duchu fair play, všichni sportovci byli odměněni věcnými cenami. Celý turnaj mohl…

Nový školní rok

Letošní školní rok začal kvůli rozsáhlé rekonstrukci netradičně 6. září 2022. Zahájení proběhlo ve třídách, kde paní učitelky s asistenty pedagoga a vedením školy přivítali nejen nové prvňáčky, ale také další žáky základní školy, základní školy speciální, střední školy a také děti mateřské školy.  Všem dětem a žákům přejeme úspěšný a pohodový nový školní rok. Fotogalerie

Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku proběhne v úterý 6. 9. 2022 v 7:55 hod. individuálně ve třídách. Z důvodu stále probíhajících stavebních prací v suterénu školy mohou žáci vstupovat do budovy školy pouze vedlejším vchodem. Děti MŠ mohou procházet hlavním vchodem jen v doprovodu dospělé osoby. Žáci nevyžadující asistenci mohou do budovy vstupovat vedlejším vchodem denně od 7:35 hod. Ostatní žáky budou u vedlejšího…

Vyhodnocení celoroční soutěže Buď fit s Arnoldem

Projekty na naší škole jsou zaměřeny na všestranný rozvoj. Fyzickou zdatnost podporuje celoroční projekt Buď fit s Arnoldem, který je určen pro žáky 2. stupně ZŠ.  V hodinách tělesné výchovy žáci plní jednotlivé disciplíny a porovnávají své zlepšení. Mezi sledované úkony patří např. shyby na lavičce, sedy – lehy, trojskok, dřepy, dribling mezi kužely, přeskok přes švihadlo nebo angličáky. Vyhodnocení soutěže proběhlo…

Filmové odpoledne ve školní družině

Dne 21. 6. 2022 účastníci ŠD zakončili školní rok filmovým promítáním, který byl obohacen malým občerstvením. Zhlédli rodinný film „Frčíme“ ze studia Pixar. Film se všem velice líbil. Společně jsme si to parádně užili a těšíme se na další akce v příštím školním roce. Všem přejeme krásné a pohodové prázdniny, kolektiv ŠD. Fotogalerie  

Závěrečné zkoušky praktické školy dvouleté

Ve dnech 8. a 15. 6. 2022 probíhaly na praktické škole dvouleté závěrečné zkoušky, kterých se zúčastnilo 12 žáků. V letošním školním roce prokazovali své dovednosti a znalosti v praktické i teoretické části zkoušky z předmětů příprava pokrmů a praktické dovednosti pro život. Členové zkušební komise mohli zhodnotit jejich kuchařskou zručnost při přípravě kuřecích závitků, škrábání brambor, přípravě zeleninového salátu, mramorové bábovky nebo…

Závěrečné zkoušky praktické školy jednoleté

V letošním roce přistoupili k závěrečným zkouškám 3 žáci praktické školy jednoleté. V termínu 7. 6. skládali praktickou část závěrečné zkoušky, vybrali si předmět základy přípravy pokrmů a tak se činili v kuchyni. Během roku zkoušeli různé recepty a na závěrečné zkoušky se rozhodli pro kotlety zapečené s lečem a šťouchané brambory a jako dezert si vybrali vanilkový kremeš. Teoretickou část závěrečných zkoušek žáci absolvovali…

Projektové dny v MŠ

Celý školní rok probíhaly v naší mateřské škole pravidelně projektové dny s odborníky financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Vzdělávání s úsměvem II“. Projektové dny „Učíme se číst s porozuměním“ vede Mgr. Marika Zadembská a projektové dny s názvem „Polytechnické a environmentální vzdělávání v MŠ“ vede Mgr. Jiří Faruga. Projektová výuka vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem. Ve výuce…