• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

„Projekt PEXESO“

Ke konci minulého školního roku 2020/2021 si žáci některých tříd vyrobili vlastní pexeso – z obrázků, které si sami vytvořili. Tématem pexesa byli domácí mazlíčci. Jejich výtvory pak byly na počítači zpracovány do formy kartiček známé hry a žáci se pak mohli těšit z pexesa z vlastních výkresů. Mgr. Daria Gociek, školní psycholožka Fotogalerie

Buďme spolu

V pátek 10. 9. se v areálu naší školy uskutečnil již 6. ročník florbalového turnaje. Turnaj se koná v rámci projektu Buďme spolu, jehož hlavním cílem je udržování vzájemné spolupráce speciálních škol, prohlubování vztahů mezi žáky a pedagogy a sportovní motivace. Turnaje se pravidelně účastní školy nejen z okolí Třinecka. Letošní florbalový turnaj probíhal v duchu fair play, žáci navázali…

Výtvarná soutěž na téma Moje největší štěstí

Gratulujeme našim žákům k umístění ve výtvarné soutěži na téma Moje největší štěstí, která se koná v rámci 29. ročníku Evropských dnů handicapu v Ostravě. Ve III. kategorii zvítězil Daniel Grygerek s názvem obrázku Neslyším, ale vidím a ve IV. kategorii zvítězila Anežka Schejbalová s názvem obrázku Papoušek Ara – Moje radost i štěstí.  Fotogalerie

Nový školní rok

Prázdniny utekly jako voda a je tady opět nový školní rok, který jsme ve středu 1. září společně zahájili. Zahájení proběhlo individuálně ve třídách, kde paní učitelky s asistenty pedagoga přivítali své žáky. Přejeme všem dětem a žákům úspěšný a pohodový školní rok. Fotogalerie

Pomocí využívání moderních technologií chceme zatraktivnit a zkvalitnit vzdělávání

Za účelem dalšího rozvoje využívání digitálních technologií a inovativních metod ve výuce v naší škole, jsme se společně s dalšími 95 školami v Belgii, Chorvatsku, Maďarsku, Itálii, Portugalsku a České republice zapojili do mezinárodního projektu Mentoring for School Improvement. Jako mentorovaná škola budeme získávat, ale také sdílet zkušenosti na národní i evropské úrovni především se školami, které se orientují na práci…

Zahájení školního roku 2021–2022

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy k zahájení školního roku 2021/2022 zahájíme letošní školní rok individuálně ve třídách. Do šaten (v suterénu) i do tříd mohou své děti doprovodit pouze rodiče žáků 1. ročníků ZŠ, ZŠS a SŠ a rodiče všech nově přijatých žáků v ostatních ročnících ZŠ a ZŠS. Žáci nevyžadující asistenci mohou do budovy vstupovat denně od 7:35…

Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky na realizaci stavby Osazení schodišťové plošiny v SŠ, ZŠa MŠ, Jablunkovská 241, Třinec

Slavnostní den v MŠ – Pasování předškoláků

Pondělí 28. 6. byl pro naše budoucí prvňáčky velkým dnem. Menší děti sice moc nevěděly, co si pod pojmem „pasování“ představit, ale stejně se moc těšily. Předškoláci museli nejdříve složit slavnostní slib: Budu chodit do školy, plnit všechny úkoly, stanu se tím, čím chci být, nikdy se nenechám odradit! Tak slibuji! Předškoláci dostali šerpu a knížku. Všechny děti pak obdržely pamětní list, omalovánku, pastelky a další…

Žáci střední školy navštívili Muzeum TŽ a města Třince

Bohaté nabídky výstav a expozic Muzea TŽ a města Třince využili dne 24. 6. 2021 žáci II. A a II. B praktické školy dvouleté. Návštěvou muzea se seznámili s historií našeho města, s kulturním dědictvím a tradicemi regionu. Prohlédli si aktuální výstavu „Příběh jednoho města“, která zachycuje reálný život v Třinci od 30. let až po 80. léta 20. století.  Velice se jim…