V letošním roce přistoupilo k závěrečným zkouškám 12 žáků praktické školy jednoleté a dvouleté. V termínu 11. a 12. června skládali praktickou část závěrečných zkoušek z vybraných odborných předmětů. Žáci se činili v kuchyni, dílně šití nebo s pilou a pájkou. O týden později, 18. a 19. června, předvedli své teoretické znalosti před zkušební komisí z předmětů příprava pokrmů, praktické dovednosti pro život a rodinná výchova. Vzhledem ke kvalitní a zodpovědné přípravě na závěrečné zkoušky byly i výsledky vynikající. Všichni vycházející žáci obě části závěrečných zkoušek úspěšně zvládli. Závěrečné rozloučení s úspěšnými absolventy proběhlo ve sborovně, žáci obdrželi ročníkové vysvědčení, vysvědčení ze závěrečné zkoušky i dárky na památku. Všem letošním absolventům střední školy gratulujeme k úspěšnému ukončení studia. Přejeme dobrý start do života a věříme, že na „svoji“ školu budou rádi vzpomínat.

Fotogalerie

Zapsaly: Mgr. Lenka Sobolová, Mgr. Ljuba Krzyžanková