Také na našem odloučeném pracovišti na ulici Máchova jsme přivítali prvňáčky. Do první třídy základní školy speciální zde nastoupili čtyři žáci. Na slavnostním zahájení popřálo vedení školy spolu s třídní učitelkou žákům i jejich rodičům krásný a úspěšný školní rok. Žáci obdrželi dárečky na uvítanou.

Fotogalerie