• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

ALiCE

(Assessment for Learning in Citizenship Education)

Projekt ALiCE cílí na přínos formativního hodnocení ve výuce výchovy k občanství, hledá a shromažďuje
informace jakým způsobem probíhá hodnocení občanských kompetencí v jednotlivých zemích a jak jsou
občanské kompetence integrovány do ŠVP. Cílem projektu je shromáždit příklady dobré praxe, které lze využít ve výchově k občanství a umožnit sdílení zkušeností. V celé Evropě se vyvíjejí inovativní postupy (formativního hodnocení) výchovy k občanství.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace je zapojenou školou na základ partnerského prohlášení.

Více informací na https://www.alice-project.eu/