• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Kontakty

PhDr. Dalibor Pyszko, ředitel školy

Email: dalibor.pyszko@zstrinec.cz
Tel.: 558 332 860, 723 376 939

Mgr. Helena Balcarová, zástupce ředitele pro ZŠ a MŠ

Email: helena.balcarova@zstrinec.cz

Mgr. Nikola Bieleszová, zástupce ředitele pro SŠ

Email: nikola.bieleszova@zstrinec.cz

Tel.: 558 331 358

Sekretariát

Jana Sližová, administrativní a finanční referent
Email: jana.slizova@zstrinec.cz

Tel.: 558 338 450

Bc. Kateřina Czyžová, vedoucí provozu – ekonom

Email: katerina.czyzova@zstrinec.cz

Tel.: 555 502 956

Adresa školy: Jablunkovská 241, Třinec

Odloučené pracoviště: Máchova 1134, Třinec

Odloučené pracoviště: Kaštanová 268, Třinec

Specializované činnosti

Mgr. Daria Gociek, školní psycholog

daria.gociek@zstrinec.cz, tel.: 555 502 987

Mgr. Vlasta Zemková, výchovný poradce a kariérový poradce

vlasta.zemkova@zstrinec.cz

Ing. Mgr. Lenka Sobolová, školní metodik prevence

lenka.sobolova@zstrinec.cz

Mgr. Jiří Faruga, koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií pro SŠ (ICT koordinátor)

jiri.faruga@zstrinec.cz

Mgr. Jiří Bednarski, DiS., koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií pro ZŠ (ICT koordinátor)

jiri.bednarski@zstrinec.cz 

Mgr. Jana Heczková, koordinátor školních vzdělávacích programů

jana.heczkova@zstrinec.cz

Mgr. Ivona Kocurová, koordinátor v oblasti environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ

ivona.kocurova@zstrinec.cz

Mgr. Agnieszka Wrzecionková, koordinátor v oblasti environmentální výchovy pro 1. st. ZŠ a ZŠS

agnieszka.wrzecionkova@zstrinec.cz

Mgr. Jolana Heczková, mentor profesního rozvoje

jolana.heczkova@zstrinec.cz


 

Učitelé ZŠ a SŠ

Mgr. Jiří Bednarski, DiS.

jiri.bednarski@zstrinec.cz

Mgr. Danuta Bednarska

danuta.bednarska@zstrinec.cz

Mgr. Jiří Faruga

jiri.faruga@zstrinec.cz

Mgr. Šárka Farugová

sarka.farugova@zstrinec.cz

Mgr. Ivana Golíková

ivana.golikova@zstrinec.cz

Mgr. Malgorzata Dabkowska

malgorzata.dabkowska@zstrinec.cz

Mgr. Jolana Heczková

jolana.heczkova@zstrinec.cz

Mgr. Jana Heczková

jana.heczkova@zestrinec.cz

Mgr. Ivona Kocurová

ivona.kocurova@zstrinec.cz

Mgr. Ljuba Krzyžanková

ljuba.krzyzankova@zstrinec.cz

Mgr. Dagmar Lepičová

dagmar.lepicova@zstrinec.cz

Mgr. Eva Novobílská

eva.novobilska@zstrinec.cz

Mgr. Simona Novobílská

simona.novobilska@zstrinec.cz

Mgr. Jolanta Pietrová

jolanta.pietrova@zstrinec.cz

Mgr. Anna Raab

anna.raab@zstrinec.cz

Mgr. Marcela Roženková

marcela.rozenkova@zstrinec.cz

Ing. Mgr. Lenka Sobolová

lenka.sobolova@zstrinec.cz

Ing. Mgr. Anna Stellerová

anna.stellerova@zstrinec.cz

Mgr. et Mgr. Pavla Svobodová

pavla.svobodova@zstrinec.cz

Mgr. Agnieszka Wrzecionková

agnieszka.wrzecionkova@zstrinec.cz

Mgr. Vlasta Zemková

vlasta.zemkova@zstrinec.cz

Učitelé MŠ

Tel.: 555 502 988

Bc. Libuše Gajdzicová, vedoucí učitelka

libuse.gajdzicova@zstrinec.cz

Michaela Krajčová, lic.

michaela.krajcova@zstrinec.cz

Barbara Boszczykova, DiS.

barbara.boszczykova@zstrinec.cz

Bc. Anna Ponková

anna.ponkova@zstrinec.cz

Bronislava Wojnarová

bronislava.wojnarova@zstrinec.cz

Vychovatelky ŠD

Tel.: 555 502 957

Barbora Heczková, vedoucí vychovatelka

barbora.heczkova@zstrinec.cz

Bc. Martina Kręželoková

martina.krezelokova@zstrinec.cz

Jiřina Macháčová

jirina.machacova@zstrinec.cz

Markéta Miklerová

marketa.miklerova@zstrinec.cz

Libuše Zwyrtková

libuse.zwyrtkova@zstrinec.cz

Renáta Stryjová, lic.

renata.stryjova@zstrinec.cz

Libuše Zwyrtková

libuse.zwyrtkova@zstrinec.cz

Asistenti pedagoga

Marcela Cankovová

marcela.cankovova@zstrinec.cz

Eva Dyrčíková

eva.dyrcikova@zstrinec.cz

Silvie Husarová

silvie.husarova@zstrinec.cz 

Janina Karzelová

janina.karzelova@zstrinec.cz

Sabina Koštovalová

sabina.kostovalova@zstrinec.cz

Bc. Martina Kręželoková

martina.krezelokova@zstrinec.cz

Bc. Magdalena Lipowska

magdalena.lipowska@zstrinec.cz

Libuše Lipusová

libuse.lipusova@zstrinec.cz

Tereza Malíková

tereza.malikova@zstrinec.cz

Pavel Michalík

pavel.michalik@zstrinec.cz

Mgr. Marcela Michalíková

marcela.michalikova@zstrinec.cz

Lucie Petříková

lucie.petrikova@zstrinec.cz

Silvie Rusnokova

silvie.rusnokova@zstrinec.cz

Renáta Stryjová, lic.

renata.stryjova@zstrinec.cz

Hana Szkanderová

hana.szkanderova@ztrinec.cz

Mgr. Adriana Szkutová

adriana.szkutova@zstrinec.cz

Tereza Szlaurová

tereza.szlaurova@zstrinec.cz

Jan Ševčík

jan.sevcik@zstrinec.cz

Jana Tillová

jana.tillova@zstrinec.cz

Bronislava Wojnarová

bronislava.wojnarova@zstrinec.cz

Adéla Wrzecionková

adela.wrzecionkova@zstrinec.cz