• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Vyhodnocení celoroční soutěže Buď fit s Arnoldem

Projekty na naší škole jsou zaměřeny na všestranný rozvoj. Fyzickou zdatnost podporuje celoroční projekt Buď fit s Arnoldem, který je určen pro žáky 2. stupně ZŠ.  V hodinách tělesné výchovy žáci plní jednotlivé disciplíny a porovnávají své zlepšení. Mezi sledované úkony patří např. shyby na lavičce, sedy – lehy, trojskok, dřepy, dribling mezi kužely, přeskok přes švihadlo nebo angličáky. Vyhodnocení soutěže proběhlo…

Filmové odpoledne ve školní družině

Dne 21. 6. 2022 účastníci ŠD zakončili školní rok filmovým promítáním, který byl obohacen malým občerstvením. Zhlédli rodinný film „Frčíme“ ze studia Pixar. Film se všem velice líbil. Společně jsme si to parádně užili a těšíme se na další akce v příštím školním roce. Všem přejeme krásné a pohodové prázdniny, kolektiv ŠD. Fotogalerie  

Závěrečné zkoušky praktické školy dvouleté

Ve dnech 8. a 15. 6. 2022 probíhaly na praktické škole dvouleté závěrečné zkoušky, kterých se zúčastnilo 12 žáků. V letošním školním roce prokazovali své dovednosti a znalosti v praktické i teoretické části zkoušky z předmětů příprava pokrmů a praktické dovednosti pro život. Členové zkušební komise mohli zhodnotit jejich kuchařskou zručnost při přípravě kuřecích závitků, škrábání brambor, přípravě zeleninového salátu, mramorové bábovky nebo…

Závěrečné zkoušky praktické školy jednoleté

V letošním roce přistoupili k závěrečným zkouškám 3 žáci praktické školy jednoleté. V termínu 7. 6. skládali praktickou část závěrečné zkoušky, vybrali si předmět základy přípravy pokrmů a tak se činili v kuchyni. Během roku zkoušeli různé recepty a na závěrečné zkoušky se rozhodli pro kotlety zapečené s lečem a šťouchané brambory a jako dezert si vybrali vanilkový kremeš. Teoretickou část závěrečných zkoušek žáci absolvovali…

Projektové dny v MŠ

Celý školní rok probíhaly v naší mateřské škole pravidelně projektové dny s odborníky financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Vzdělávání s úsměvem II“. Projektové dny „Učíme se číst s porozuměním“ vede Mgr. Marika Zadembská a projektové dny s názvem „Polytechnické a environmentální vzdělávání v MŠ“ vede Mgr. Jiří Faruga. Projektová výuka vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem. Ve výuce…

Slavnostní den v MŠ – Pasování předškoláků

Pátek 17.6. byl pro naše předškoláky velkým dnem. Byli pasování za účasti Mgr. Mariky Zadembské na prvňáčky. Budoucí prvňáčci museli nejdříve složit slavnostní slib: Budu chodit do školy,  plnit všechny úkoly,  stanu se tím, čím chci být,  nikdy se nenechám odradit!  tak slibuji! Předškoláci dostali šerpu, pamětní list a knížku. Předškolákům přejeme, ať se jim ve škole daří, najdou si nové kamarády…

Ocenění v dopravní kampani

V letošním roce se naše škola zapojila do dopravní kampaně Had Eda, která motivuje děti cestovat do školy šetrnou dopravou. Namísto autem se vypraví pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou. Dopravě pomůže, i když se jedním autem do školy přepraví více dětí (spolujízda). Tím hra pomáhá snižovat negativní vliv automobilové dopravy ve městech a obcích, přispívá ke zdravému pohybu dětí a…

Běh pro hospic

14.června se žáci 9. A základní školy speciální zúčastnili akce Běh pro hospic, která probíhala v třineckém lesoparku díky společnosti MEDICA Třinec. Tato akce je pořádána v rámci celostátní kampaně www.behyprohospice.cz a společnost MEDICA se k ní letos poprvé připojila právě v Třinci. Trasa byla vhodná i pro invalidní vozíčky a kočárky a mohli se jí zúčastnit všichni bez omezení…

Výlet žáků 2. stupně ZŠ

V pátek 10. 6. se žáci druhého stupně základní školy vydali do Vendryně, kde si na závěr školního roku udělali hezké dopoledne. Naučili se rozdělávat oheň, opékali párky, užívali si doprovodný program – diskotéka, prolézačky. V průběhu akce si také zopakovali pravidla bezpečného zacházení s ohněm.  Fotogalerie

Recyklace a voda

Dne 3. 6. 2022 se žáci 2. stupně ZŠ a SŠ zúčastnili badatelského programu VODA v rámci projektu Recyklohraní. Po krátkém teoretickém úvodu, kterým nás lektoři uvedli do tématu vody, její ochrany a nezbytnosti pro vše živé na planetě Zemi, jsme se vypravili k řece Olši. Tam žáci a studenti zkoumali teplotu vody, její průzračnost, do sítí lovili drobné živočichy a podle…