• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Recyklohraní

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 plnili žáci 2. stupně základní školy další z úkolů projektu „Recyklohraní“. Tentokrát žáci 8. ročníku připravili „Recyklovanou šipkovanou“ pro své spolužáky, kteří po trase plnili úkoly spojené s recyklací odpadu, elektra a ochranou přírody. Zábavnou formou  si všichni účastníci závodu osvěžili své znalosti o recyklaci odpadu. Fotogalerie Mgr. I. Kocurová

Ocenění žáků ve výtvarné soutěži

Naši žáci se v minulém školním roce zúčastnili výtvarné soutěže Moje největší štěstí pořádané Asociací TRIGON v rámci 29. ročníku Evropských dnů handicapu v Ostravě. K naší velké radosti byly z celkového počtu 138 výtvarných děl vybrány a oceněny dva obrázky žáků naší školy.  6.října 2021 se žáci v doprovodu Mgr. Vlasty Zemkové, Mgr. Ivany Golíkové a p. Schejbalové zúčastnili slavnostního…

Semináře pro rodiče zdarma

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. zve zájemce na semináře: 12. 10. 2021, od 15 hod. – První pomoc pro rodiče, 14. 10. 2021, od 15 hod. – Vychytávky Excelu, 21. 10. 2021, od 15 hod. – CANVA grafický design, 21. 10. 2021, od 15:30 hod. – Jak ne/vidíme, až do  31. 12. 2022 – Dětský klub pro žáky…

Primární prevence – Dobré vztahy

Ve středu 29. 9. absolvovali žáci 1. – 6. ročníku ZŠ preventivní program s názvem Dobré vztahy. Zábavnou formou se spoustou povídání a videí probrali vztahy ve třídě, v rodině nebo na hřišti. Dověděli se také, jak dobrými vztahy v kolektivu předcházet šikaně. Fotogalerie

Odborná praxe žáků střední školy

Po prázdninách se žáci praktické školy dvouleté opět vrátili do Bocanovické Manlomky.Po prohlídce všech dílen byli rozděleni do skupin a hned se vrhli do práce. Vedle práce v prádelně a komletování automobilových držáků čekala na žáky nová práce, a to skládání drážních rozvaděčů.Nejprve je třeba kompletovat správné šrouby a podložky a pak je správně přišroubovat do skříní rozvaděčů.Žákům šla práce pěkně…

Plavecký výcvik

I v tomto školním roce žáci naší školy zahájili plavecký výcvik. Plavání se účastní žáci 1. – 6. ročníku ZŠ a nově také děti z MŠ. Voda v bazénu je příjemně teplá, dětem se plavání a dovádění v ní velmi líbí. Fotogalerie

Centrum kolegiální podpory – informačně prožitkové setkání

Ve čtvrtek 16. září 2021 odpoledne jsme ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem pro vady řeči Kpt. Vajdy Ostrava uspořádali informačně prožitkové setkání na téma „Dítě s narušenou komunikační schopností ve vzdělávání“. Lektorky Mgr. Jana Kutajová a Mgr. Mariola Laboj, které pracují na odloučeném pracovišti tohoto SPC v budově naší školy, mají na starost děti a žáky s vadami řeči na…

„Projekt PEXESO“

Ke konci minulého školního roku 2020/2021 si žáci některých tříd vyrobili vlastní pexeso – z obrázků, které si sami vytvořili. Tématem pexesa byli domácí mazlíčci. Jejich výtvory pak byly na počítači zpracovány do formy kartiček známé hry a žáci se pak mohli těšit z pexesa z vlastních výkresů. Mgr. Daria Gociek, školní psycholožka Fotogalerie

Buďme spolu

V pátek 10. 9. se v areálu naší školy uskutečnil již 6. ročník florbalového turnaje. Turnaj se koná v rámci projektu Buďme spolu, jehož hlavním cílem je udržování vzájemné spolupráce speciálních škol, prohlubování vztahů mezi žáky a pedagogy a sportovní motivace. Turnaje se pravidelně účastní školy nejen z okolí Třinecka. Letošní florbalový turnaj probíhal v duchu fair play, žáci navázali…