• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Vynášení Morany

Žáci X.A základní školy speciální – společně s dětmi ze stacionáře Paprsek – zakončili zimukrásným rituálem vynášení Morany, který patří mezi oblíbené tradice postní doby. Vynášenísmrti a vítání jara je prastarý lidový zvyk, jehož smyslem je rozloučit se nejen se zimou, aletaké se vším špatným, co v životě prožíváme, a odehrává se o Smrtné neděli (dva týdny předVelikonocemi). Jeho ústřední postavou je…

Projektová výuka žáků střední školy

I v měsíci březnu žáci střední školy pokračovali v seznamování se s novými řemesly. Tyto zážitkové aktivity jim poskytly možnost prakticky si vyzkoušet různé pracovní dovednosti, tentokrát v oboru zpracování dřeva. Ve dnech 16. března a 23. března si žáci v rámci Šablony 1.III/10 Inovativní vzdělávání v SŠ vyzkoušeli práci se dřevem pod vedením odborníků z praxe – manželů Martiny a Jiřího Cekrových. Protože březen je…

Literární lekce žáků střední školy v třinecké knihovně

Březen je již několik let označován jako “Měsíc čtenářů”. Žáci střední školy si tentoknižní svátek připomněli návštěvou třinecké knihovny. V úterý 21. března 2023 si proně lektorka Mgr. Marie Zabystrzanová připravila interaktivní lekci Jak ti je Filipepodle knihy Petry Braunové „Nejhorší den třeťáka Filipa L.“ Četla žákům krátkéúryvky, do kterých autorka knihy zakomponovala otázky a odpovědi života, vztahymezi dětmi i dospělými,…

Vítání jara v MŠ

Vynášení Morany je stará česká tradice. Pro naše předky bylo toto vítání jara významnouudálostí, a proto jsme jí v letošním roce také zařadili. Po celý týden jsme si povídali o významu MORANY a seznamovali se s touto tradicí. Společně jsme shlédli video, ve kterém prochází průvod s vyrobenou Moranou a nakonec jsme se podívali na pohádku Chaloupka navršku – Jak…

Třídění a recyklace olejů

Dne 17. 3. 2023 vybrané třídy naší školy absolvovaly přednášku o nutnosti třídění a recyklaci jedlých olejů. Lektorka Lucie žáky seznámila s tím, proč, jak a kam v Třinci a blízkém okolí ukládat použitý olej, na kterém jsme například v neděli smažili řízky. Zhlédli jsme instruktážní film společnosti Trafin Oil a.s. a zbyl čas i na zajímavé dotazy. Fotogalerie Mgr….

Zveme na rodičovský klub

Tento čtvrtek 16. března 2023 od 15:30 proběhne ve třídě II.A PrŠ (třída vedle sborovny) rodičovský klub. Tématem setkání budou relaxační techniky pro dospělé. Srdečně zveme. Klub povede naše školní psycholožka Mgr. Daria Gociek a výchovná poradkyně Mgr. Vlasta Zemková.

Preventivní program o závislostech na návykových látkách

Žáci 2. stupně ZŠ a středoškoláci se 7. 3. 2023 zúčastnili besedy o prevenci užívání tabákuvčetně nových alternativ (e-cigarety, zahřívaný tabák, snus, nikotinové sáčky,…). Navštívilanás lektorka Mgr. Karolína Vašendová z Centra podpory veřejného zdraví, které se zaměřujena prevenci zdravotně rizikového chování ve vztahu k užívání tabáku, nikotinu a pití alkoholu.Žáci znají rizika užívání návykových látek z vyučování i jiných preventivních programů, a…

Projektová výuka žáků střední a základní školy

Výuka žáků střední a základní školy je úzce spjatá s praktickými dovednostmi v různých rukodělných oborech. Ve dnech 16. února a 23. února se žáci v rámci Šablony 1.III/10 Inovativní vzdělávání v SŠ  a Šablony 1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ seznámili s prací v zahradnictví. Cílem projektu bylo předat teoretické i praktické zkušenosti ze zahradnického oboru. V teoretické části…

Parahokej v Třinci

Žáci všech tříd praktické školy dvouleté se 10. března zúčastnili tréninkového kempu parahokeje, který se po Kladně a Liberci konal také v Třinci. Měli jedinečnou možnost podívat se na trénink začínajících parahokejistů a vyzkoušet si, jaké je pohybovat se na ledě na speciálních sáňkách a odrážet se hokejkami. Trénink vedl reprezentační trenér Jiří Bříza a účastnil se ho také bývalý…

Den s charitou ve společnosti Pickering

Naše škola obdržela od společnosti Pickering finanční dar, za který byly zakoupeny vzdělávací pomůcky pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Po převzetí daru se vedení školy účastnilo Dne s charitou, v rámci kterého jsme ve firmě Pickering prezentovali naši školu, abychom se blíže přestavili zaměstnancům společnosti, kteří nás pro finanční dar vybrali. V rámci Dne s charitou proběhla…