• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Vzdělávání našich pedagogů

V pondělí 2. října 2023 odpoledne proběhl v rámci projektu Rozvoj kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ vzdělávací program „Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty“ v rozsahu 8 hodin, který byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Zúčastnilo se jej 6 pedagogických pracovníků naší školy. Lektorem tohoto kurzu byl PhDr. Libor Kyncl. V dubnu tohoto roku…

Buďme spolu

Buďme spolu je název školního projektu, v rámci kterého pořádá naše škola florbalový turnaj pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 22. září proběhl již 8. ročník tohoto projektu. Florbalového turnaje se pravidelně účastní školy nejen z Třinecka. Turnaj probíhal v duchu fair play, všichni sportovci byli odměněni věcnými cenami. Celý turnaj mohl proběhnout díky finanční dotaci z rozpočtu statutárního města…

VZPoura úrazům

S úrazy se člověk v životě setkává mnohokrát. Stačí drobná nepozornost, spěch nebo zasnění a neštěstí je na světě. Většinou to skončí pláčem, modřinou, boulí nebo drobnou odřeninou. Ale občas se stane, že nám úraz může změnit celý život. Právě o tom nám ve středu 20. 9. vyprávěli pánové Zbyněk a Radek, kteří kvůli spěchu a nepozornosti přišli k těžkému úrazu a skončili…

Projekt Hipoterapie a canisterapie nám pomáhá!

Žáci naší školy mají rádi koně, pejsky, výlety a legraci ve vyučování. A proto jsme využili grantového programu Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme a přihlásili jsme se s projektem Hipoterapie a canisterapie nám pomáhá. Na základě hodnocení odborné komise byly vybrány 3 projekty, o kterých hlasovala veřejnost v obchodech Tesco.  Na podporu našeho projektu jsme s žáky vyrobili krásné plakáty, které jsme…

Slavnostní zahájení školního roku

Letošní školní rok začal kvůli rozsáhlé rekonstrukci netradičně 11. září 2023. Zahájení proběhlo ve třídách, kde paní učitelky s asistenty pedagoga a vedením školy přivítali nejen nové prvňáčky, ale také další žáky základní školy, základní školy speciální, střední školy a také děti mateřské školy.  Všem dětem a žákům přejeme úspěšný a pohodový nový školní rok. Fotogalerie

Spolupráce MŠ s ranou péčí

Naše mateřská škola spolupracuje s poradnou rané péče Lydie, Český Těšín. Spolupráce probíhá v rámci sdílením dobré praxe s dětmi s PAS. Dovolujeme si zveřejnit zpětnou vazbu naší spolupráce od Mgr. Jany Macečkové, poradkyně rané péče. Těšíme se na další spolupráci i v tomto školním roce. Vážený pane řediteli, ráda bych Vám napsala zpětnou vazbu k vedení třídy mateřské školy pod…