• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky na realizaci stavby Osazení schodišťové plošiny v SŠ, ZŠa MŠ, Jablunkovská 241, Třinec

Slavnostní den v MŠ – Pasování předškoláků

Pondělí 28. 6. byl pro naše budoucí prvňáčky velkým dnem. Menší děti sice moc nevěděly, co si pod pojmem „pasování“ představit, ale stejně se moc těšily. Předškoláci museli nejdříve složit slavnostní slib: Budu chodit do školy, plnit všechny úkoly, stanu se tím, čím chci být, nikdy se nenechám odradit! Tak slibuji! Předškoláci dostali šerpu a knížku. Všechny děti pak obdržely pamětní list, omalovánku, pastelky a další…

Žáci střední školy navštívili Muzeum TŽ a města Třince

Bohaté nabídky výstav a expozic Muzea TŽ a města Třince využili dne 24. 6. 2021 žáci II. A a II. B praktické školy dvouleté. Návštěvou muzea se seznámili s historií našeho města, s kulturním dědictvím a tradicemi regionu. Prohlédli si aktuální výstavu „Příběh jednoho města“, která zachycuje reálný život v Třinci od 30. let až po 80. léta 20. století.  Velice se jim…

Výlet mateřské školy

Středu 23. 6. si děti užívaly na výletě. Vlakem jsme se vydali do Mostů u Jablunkova. Děti si s nadšením užívaly parčík s velkým množstvím herních prvků u nádraží v Mostech. Pak jsme se vydali k hotelu Grůň, který se nachází v Moravskoslezských Beskydech na úpatí vrchu Gruň ve výšce 550 m nad mořem. Cestou jsme pozorovali přírodu a život v ní. Prohlédli jsme si…

Školní výlet I. A a VIII. B

V pondělí 21. června 2021 se žáci třídy I. A a VIII. B ZŠS vydali na dopolední výlet do blízkého areálu Minigolf a dětský lanový park Stars v Třinci. Sice jsme nepřekročili hranice města, ale to vůbec nevadilo. Užili jsme si příjemné posezení ve stínu vysokých stromů, samozřejmě vyzkoušeli hru a zjistili, že trefit se do jamky není vůbec jednoduché….

Ocenění Mgr. Jany Heczkové a Bc. Libuše Gajdzicové u příležitosti oslav 90. výročí města Třince

U příležitosti 90. výročí města Třince rada města ocenila 24 pracovníků ve školství. Slavnostní předávání ocenění se uskutečnilo 22. června 2021 ve foyeru kulturního domu TRISIA a.s. Z naší školy byly oceněny dvě naše pedagožky. Mgr. Jana Heczková začala svou profesní dráhu v roce 1984 v ZŠ Bystřice, následně v Třinci na ZŠ Komenského, od roku 1986 pracuje na naší…

Školní výlet V. A a X. A

Dne 17. 6. proběhl školní výlet tříd V. A a X. A. Žáky čekala cesta vlakem, na kterou se moctěšili, pro některé z nich to byla premiéra. Zajeli do blízké Bystřice, kde navštívili místníorganizaci Chewal z.s, strávili zde příjemné dopoledne ve společnosti koní. Naučili se, jak se o koněpostarat, hřebelcovali je a čistili výběhy. V další fázi se proměnili v…

Oblíbený předmět canisterapie

I když se oblíbené předměty u každého žáka liší, na jednom se shodnou: canisterapie. Canisterapie je podpůrná terapie využívající působení psa pro zlepšení psychického i fyzického stavu žáka a uplatňuje se při vzdělávání a výchově. I letos probíhala na naší škole pravidelně po celý rok. Borderku Koru žáci dobře znají, ptají se, proč není ve škole, a už si umí…

Projektové dny v MŠ

Od února probíhá v mateřské škole projekt „Vzdělávání s úsměvem II“ financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pravidelně se setkáváme s Mgr. Marikou Zadembskou, která vede projektové dny „Učíme se číst s porozuměním“, a Mgr. Jiřím Farugou, který vede projektové dny s názvem „Polytechnické a environmentální vzdělávání v MŠ“. Projektová výuka vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního…