• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

                          Návštěva Úřadu práce v Třinci

V letošním školním roce naši žáci ukončí povinnou školní docházku. Jelikož stojí před důležitým rozhodnutím, a to před volbou povolání, navštívili jsme Úřad práce v Třinci. Byl pro ně připraven program, který jim měl pomoci se zorientovat ve světě povolání. Velmi srozumitelným způsobem byly žákům předány informace o jednotlivých druzích profesí a trhu práce. Na to navazovala témata „moje schopnosti…

Okolí školy očima žáků III. třídy ZŠ

Žáci III. třídy ZŠ se zapojili do projektu, který byl inspirován soutěží Máme rádi přírodu, která byla v letošním roce zaměřena na krajinu. V řadě předmětů jsme se tedy pustili do společného prozkoumávání krajiny v našem okolí i krajiny v naší fantazii. Ve výtvarném bloku děti například vyráběly papírové lišky a vytvářely s nimi koláže v přírodě. V českém jazyce…

Metodické setkání ředitelů a zástupců ředitelů škol

V pátek 25. 11. 2022 proběhlo metodické setkání ředitelů a zástupců ředitelů škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Setkání bylo zahájeno prohlídkou školy a jejich zmodernizovaných prostor.  Poté následovala společná diskuze na vybraná témata speciálního školství, jako například hodnocení vzdělávání a porovnávání výsledků vzdělávání v mateřské škole, mateřské škole při zdravotnickém zařízení, základní škole, základní škole speciální,…

Cesta za poznáním

V úterý 22. 11. se několik rodičů žáků ZŠS, prvního stupně ZŠ a dětí z MŠ vydalo na „Cestu  zapoznáním“. Cesta to opravdu nebyla jednoduchá. Připomínala tak trochu putování mytickéhoOdyssea. Rodiče museli zdolat mnoho schodů, projít mnoho chodeb a všude na ně čekaly nějakézáludné úkoly. Absolvovali hodinu čtení metodou sfumato a hodinu matematiky s využitím prvků Montessori pedagogiky, objevovali kouzlo…

Celoroční ekologický projekt

Naše škola se zapojila do mezinárodní spolupráce v ekologickém projektu, během kteréhobudeme plnit různé eko úkoly. Naším partnerem v tomto projektu je Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 5 Żory v Polsku. Cílem tohoto projektu je sdílení zkušeností a získávánívědomostí v oblasti poznávání a ochrany přírody. První úkol – sběr starého papíru (18. – 19. 10) – již naši žáci splnili. Nasbírali 0,6800 t papíru. Těšíme…

Projekt ALiCE (Assessment for Learning in Citizenship Education)

Cílem mezinárodního projektu ALiCE je vykreslit přínos formativního přístupu k hodnocení za účelem hodnocení občanských kompetencí. Projekt se zaměřuje na prověřování rozmanitosti toho, jak je výchova k občanství integrována do místních osnov, jaké vzdělávací cíle jsou předkládány a jak postupy hodnocení jsou a mohou být použity k usnadnění výuky ve výchově k občanství v celé Evropě. Téměř 80 učitelů z 9…

Knihovnická lekce základní školy speciální

V pátek 18. 11. proběhla knihovnická lekce „Barevný svět“, které se zúčastnili žáci prvního a druhého stupně ZŠS. Žáci si povídali o lese, seznámili se s různými lesními zvířaty, zahráli si na mravence nebo déšť, povídali si o počasí. Všichni si hodinu s paní knihovnicí velice užili, pobavili se a dozvěděli spoustu nových, zajímavých informací. Fotogalerie

Minimální preventivní program pro žáky „Škola osobního života“

 V letošním školním roce se konaly přednášky se zaměřením na rodinu, vztahy, dospělost, lásku. Na prvním stupni ZŠ téma „Jak se rodí rodina“ podpořilo výstupy v předmětech Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví. Žáci se jednoduchou formou seznámili se základy přirozeného vývoje rodiny a jedince. Na druhém stupni ZŠS byly zvoleny besedy „Jak se rodí rodina“ a „Cesta k dospělosti“. Témata byla…

Muzikoterapie nejen ve speciálním školství

MUZIKON aneb Kde muzikoterapie pomáhá – tak zněl název 1. ročníku odborné konferencena téma významu muzikoterapie v práci pomáhajících profesí, která se konala 15. listopaduna Krajském úřadě v Ostravě. Muzikoterapie neboli léčba hudbou je součástí léčebné pedagogiky a patří mezi tzv.expresivní, umělecké terapie (podobně jako arteterapie, dramaterapie nebo tanečně-pohybová terapie). Jedná se o použití hudby nebo hudebních elementů (melodie, rytmu, zvuku) kvalifikovaným…

Zábavné odpoledne ve školní družině

Den před státním svátkem jsme si odpoledne ve školní družině zpestřili zábavným odpolednem. Naši školu navštívil klaun Honza Krejčík, který pro děti připravil program plný veselých písniček a tanečků. Všechny děti se s radostí zapojily a vystoupení si užily. Fotogalerie Zapsala: Jiřina Macháčová