• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Muzikoterapie na SŠ

V rámci projektu Inovativní vzdělávání v SŠ financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský se žáci II. B Prš zúčastnili 10. 4. další hodiny muzikoterapie. Společně s pedagogy a muzikoterapeutkou vytvořili bubnovací kruh, během kterého se učili techniku hry na buben djembe – vnímat a rozlišovat basové a výškové údery, rychlé a pomalé tempo, různé rytmy, také správný sed a rukoklad…

Velikonoční snídaně

Ve středu 27. března se již tradičně ve škole konala Velikonoční snídaně. Děti z 1. stupně ZŠ si připravily bohatý program – povídaly si o Velikonocích, o zvycích a tradicích, nemohly chybět písničky, říkanky a dokonce i tanec. Po programu všichni zasedli ke krásně prostřené tabuli s nádhernou výzdobou, kterou pro tuto příležitost vyrobila paní Petříková. A mohlo se hodovat!…

Výtvarná soutěž „Veselé Velikonoce“

DDM Bystřice vyhlásilo tradiční výtvarnou soutěž ,,Veselé Velikonoce“, které jsme se s chutí zúčastnili. Žákům Elišce Petříkové a Patriku Chasákovi, kteří ve svých kategoriích vyhráli, moc gratulujeme!

Gratulace žákům za prezentaci školy

Děkujeme Natálce Bajerové a Aleši Marinovovi, žákům střední školy, za zapojení do velikonoční výtvarné soutěže „O nejkrásnější kraslici“. V pondělí 25. března se zúčastnili slavnostního předání ocenění v Muzeu Třineckých železáren a města Třince. Gratulujeme jim za prezentaci školy  a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích a v životě. Fotogalerie  

Exkurze do zahradnictví Kvítko

Dne 26. 3. 2024 jsme se s žáky druhého stupně základní školy vydali na exkurzi do zahradnictví Kvítko v Třinci – Lyžbicích. Tato aktivita byla naplánována v rámci profesní orientace, kdy se žáci měli možnost seznámit s profesí zahradníka/zahradnice. Pracovnice zahradnictví seznámila žáky s jednotlivými obory, které jsou součástí zahradnictví. Navštívená lokalita je zaměřena na tři obory a to ovocnářství,…

Metodické setkání pedagogů mateřských škol

Ve středu 20. 3. 2024 proběhlo v naší mateřské škole metodické setkání pedagogů naší MŠ a pedagogů partnerské MŠ, která je součástí Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace. V rámci setkání se pedagožky aktivně zúčastnily Inovativního vzdělávání na téma čtenářská pre/gramotnost s názvem „Učíme se číst s porozuměním“, které se uskutečnilo v rámci projektu Rozvoj kvality…

Velikonoční workshop na Slovensku

Teplo už je sice dlouho, ale teď už je to TO PRAVÉ JARO! A VELIKONOCE! Právě Velikonoce a velikonoční tradice jsme si připomněli na setkání v rámci projektuVisegrad Fund „Indeed for all children II” ve slovenské Turzovce. Musím říct, že to bylo v skutku pracovní a tvořivé setkání! Žáci všech partnerských škol malovali a zdobili vajíčka, učili se různým zajímavým…

Literární lekce žáků střední školy v třinecké knihovně

V letošním roce byl vyhlášen již 15. ročník akce Březen – měsíc čtenářů. Tentokrát s mottem S knížkou do života – životem s knihou. Že je čtení příjemná zábava, která nás doprovází po celý život, si žáci střední školy připomněli návštěvou třinecké knihovny. V pátek 22. března 2024 je lektorka MgA. Pavla Krkošková seznámila se zajímavou knihou Roberta Louise Stevensona „Pirát a lékárník“. Žáci dostali…

Setkání pedagogů praktických škol

V úterý 19. 3. 2024 proběhlo další setkání pedagogů praktických škol. Setkání se uskutečnilo ve Střední škole, základní škole a mateřské škole pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4. Programem bylo sdílení zkušeností, metod a technik využívaných v praktických činnostech, dále administrativa praktických činností, přijímacího řízení aj. Po teoretické části následovala prohlídka školy a v odpoledních hodinách pak tvořivé dílny s…

Muzikoterapie pro zaměstnance naší školy

Úterní odpoledne 19. března patřilo zaměstnancům naší školy, kteří měli příležitost seznámit se s netradičními hudebními nástroji a jejich využitím, a to prostřednictvím akce nazvané Úvod do muzikoterapie. Naše škola pořídila různorodé hudební nástroje v celkové hodnotě takřka 100.000,- Kč – jedná se o 10 afrických bubnů djembe, 4 šamanské bubny, metalofon a happydrum, sansulu, kalimbu, tibetskou mísu, balafon, ocean drum,…