31.1.2019 proběhl projektový den „Bouře mozků“ určený žákům ZŠ, ZŠS a PrŠ jednoleté a dvouleté. Cílem bylo nabídnout žákům alternativní způsoby učení a rozvíjení poznávacích schopností a dovedností. Umožnit žákům vybrat si aktivitu, která jim vyhovuje a ve které dokáží uspět. Projekt probíhal v prostorách tělocvičny, herny a tříd. Žáci soutěžili v 9 aktivitách v celkovém počtu 83. Letos poprvé byla začleněna akce „Zpívání v herně“, kde se mohli přítomní seznámit s netradičními hudebními nástroji jako např. tibetské mísy, větrný gong, šamanský buben, djembe a frčák. Projekt je mezi žáky velmi oblíbený.

Mgr. Petra Kwaczková

Fotografie naleznete zde