• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Čtenářská dílna v MŠ

Dne 23. ledna se v rámci projektu „Vzdělávání s úsměvem“ uskutečnil v mateřské škole
projektový den „Čteme spolu v MŠ “.
Paní Marika Zadembská si na lednový projektový den připravila tři velkoformátové knihy –
Modrý tučňák od autora Petra Horáčka, dále pak knihy Kde je tučňák Pip? a 365 tučňáků.
Hlavním tématem projektového dne bylo přátelství.
V úvodu setkání proběhla rozehřívací aktivita s knihou Od hlavy po paty, během které se děti
rozcvičily a zároveň naladily na téma zvířata, zahrály si hru na procvičení pozornosti a
vnímání.
Poté paní Marika představila dětem knihy o tučňácích. Tři knihy, každá od jiného autora,
s odlišným příběhem. Z první knihy jsme četli příběh o modrém tučňákovi, který se odlišoval
od ostatních a nebyl přijat, pomohl mu ale jeho kamarád. Čtení bylo prokládáno otázkami
k textu i nejrůznějšími aktivitami. Ve druhé knize se děti učily pozorovat ilustrace a hledat
v nich detaily, každé z dětí si zkusilo najít tučňáka Pipa. Třetí kniha dětem pomáhala při
tvoření, kdy si na závěr projektového dne každé z dětí vyrobilo tučňáka z papíru.

Zapsala: Bc. L. Gajdzicová

https://drive.google.com/drive/folders/1Qi32A8J50pd6TVkjb9r1_oG8egljqer8