V pátek 22. listopadu  2019 žáci střední školy navštívili městskou knihovnu, kde si připomněli významné 30. výročí svobody a demokracie našeho státu. Lektorka Bc. Marie Gorylová žákům přiblížila život v době totality a události spojené s pádem komunismu. Tématem je provázela kniha Petra Síse „Zeď – Jak jsem vyrůstal za železnou oponou“. Kniha přijatelným a srozumitelným způsobem poskytla pohled na dobu před sametovou revolucí. Žáci společně s knihovnicí zpracovávali a třídili podané informace. Lekce byla pro ně velmi zajímavá, vedla je k uvědomění si důležitosti listopadových událostí a pochopení, že svobodu a demokracii musíme chránit v každé době.

 

Zapsala: Mgr. Ljuba Krzyžanková

Fotogalerie