V pátek 29. března 2019 žáci střední školy opět navštívili městskou knihovnu, kde pro ně tentokrát byla připravená literární lekce. Žáky v knihovně provázelo téma: „Co si lidé vyprávěli?“ Lekce probíhala v mládežnickém klubu knihovny, byla zaměřena na lidovou slovesnost, na její žánry jako je pohádka, bajka a pověst. Žáci se zájmem pracovali ve skupinách na úkolech, které si pro ně připravila knihovnice Klára Szturcová. Pročítali si texty pohádek, bajek a regionálních pověstí, vyhledávali jejich hlavní, společné nebo rozdílné znaky a ponaučení, která z příběhů vyplynula.

Na závěr knihovnické lekce se žáci mohli projít mezi regály knih, vybrat si knížku nebo časopis, sednout si s ní ke stolku a prolistovat si ji. Nabídka knih byla široká, každý si mohl vybrat dle svého zájmu. V knihovně se všem líbilo, určitě to nebyla jejich poslední návštěva.

Zpracovala Mgr. Ljuba Krzyžánková

Fotografie