• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Odborník z praxe ve výuce na střední škole

V letošním školním roce jsme na střední škole, díky projektu Šablony pro SŠ a VOŠ II – Podpora polytechnického vzdělávání, přivítali dalšího odborníka z praxe, a to Mgr. Martina Kříže z chráněné dílny Manlomka s.r.o. Pan Martin Kříž společně s vyučujícím naší školy realizují výuku praktických dovedností pro život. Do výuky se zapojily také pracovnice chráněné dílny Manlomka s.r.o. – vedoucí šicí dílny a vedoucí dílny zpracovávající ovoce a zeleninu.
Žáci si tedy osvojili dovednosti zpracovávání a sušení ovoce a také základy ručního šití a šití
na stroji.