V pondělí 11. března k nám zavítal pan PaedDr. Lubomír Holzer se svými šamanskými bubny a dalšími exotickými nástroji. Jednalo se o projektový den Muzikoterapie, realizovaný v rámci projektu „Vzdělávání s úsměvem“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V první fázi muzikoterapie proběhla pasivní prožitková relaxace, kdy byly děti položeny na relaxační podložky a muzikoterapeut hrál a zpíval na muzikoterapeutické nástroje.  Za znění bubnů a rozmanitých zvuků nástrojů se děti zklidnily a některé vlivem relaxační hudby i usnuly. Relaxace tak projevila své účinky. Pozvolna jsem přešli do druhé části, tzv. postupné, kdy děti nejprve tleskaly v rytmu, posléze hrály na šamanské bubny a zapojili jsem i pohyb. Děti zpívaly a hrály v kruhu. Závěrem proběhla reflexe a rozloučení s úžasným muzikantem a člověkem. Dětem, ale nejen jim, se muzikoterapie v podání pana Lubomíra moc líbila, což projevily usměvavými tvářemi.

Fotografie