• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Muzikoterapie v SŠ

Během listopadu probíhaly na střední škole v rámci projektu Inovativní vzdělávání žáků v SŠ financovanéo z Operačního programu Jan Amos Komenský hodiny inovativnío vzdělávání zaměřené na uměleckou gramotnost a muzikoterapii pod vedením muzikoterapeutky Aničky Stellerové. Po krátkém úvodu a seznamovacím kolečku se zvonky koshi si žáci vyzkoušeli, jak se hraje na bubny djembe. Poznávali, vnímali různé kvality zvuků a při společném bubnování se učili nejen techniku hry, ale rozvíjeli také vzájemnou spolupráci a pozornost. Učili se správnému bráničnímu dýchání i pěveckou rozcvičku. Měli příležitost vyzkoušet si různé hudební nástroje dle vlastního výběru, a společně tak vytvořili muzikoterapeutický orchestr. A že byl krásný! Na téma „podzimní procházka lesem“ se každý snažil o hudební ztvárnění své fantazie. Nástroje, na které žáci hráli, se postupně přidávaly, sílily a zeslabovaly až do úplného ticha – výsledná hudba a tóny linoucí se třídou byly originální.

Za aktivní částí muzikoterapie následovala část pasivní, odpočinková, během které někteří z žáků zavřeli oči, pohodlně se napolohovali, lehli si a nechali na sebe působit vibrace a zvuky nástrojů s přirozeným laděním doprovázené alikvótním zpěvem muzikoterapeutky. Nakonec byl prostor pro otázky, které se většinou týkaly hudebních nástrojů, pro některé z nich zcela nových. Při závěrečné reflexi si žáci i pedagogičtí pracovníci vzájemně sdělili své dojmy a pocity – všichni vyjádřili spokojenost z prožitého času.

Zapsala: Mgr. Anna Stellerová

Fotogalerie