• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Preventivní programy na naší škole

V 18. a 22. září se žáci naší školy zúčastnili preventivních programů, které byly tematicky přizpůsobené jejich věku i problematice, se kterou se potýkají. Programy byly zaměřené na bezpečnost, na partnerské vztahy, sexualitu, prevenci nechtěného těhotenství apod.  

Paní lektorka z Poradny pro ženy a dívky vedla preventivní programy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Přednáškový program určený pro žáky 2. stupně ZŠ se týkal celkových změn v období dospívání, vztahů v rodině, mezi kamarády i vztahů partnerských, ale i nebezpečných negativních jevů ve společnosti. Žáci oceňovali podrobnější informace i prostor pro otázky a diskuzi.

Ve střední škole byl přednáškový program vedený především formou besedy, kdy studenti aktivně zasahují do průběhu svými dotazy i názory. Studenti ocenili přátelsky nakloněný vztah lektorky směrem k dospívajícím, i zvolená témata, která už mnohdy aktuálně řeší ve svých životech.  Témata přednáškového programu byly partnerské vztahy, prenatální vývoj, těhotenství, ale také antikoncepce a interrupce.

Por. Mgr. Kendzior z Policie ČR si povídal s žáky 1. stupně ZŠ a ZŠS o bezpečném chování v silničním provozu, zejména o správném přecházení vozovky a jízdě na kole. Žáci odpovídali na otázky, co musí správně udělat, než vstoupí na vozovku a jak se na cestě chovat, aby nedošlo k dopravní nehodě. Za správné odpovědi i aktivitu si žáci odnesli spoustu dárků, další výukové materiály pro vyučování využijí také učitelé. Místo tříd jsme pro setkání zvolili nový altán v zahradě školy.

Přednáškové programy nebyly šokující nebo zastrašující. Cílem byla bezpečnost, rodina a zdravé mezilidské vztahy na všech úrovních. preventivní programy směřovaly k tomu, aby žáci o životě uvažovali a uvědomili si, že mají možnost volby na základě podložených a aktualizovaných informací.

Zapsala Mgr. Lenka Sobolová

Fotogalerie