• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Centrum kolegiální podpory pořádá 3 kulaté stoly

V září jsme v rámci projektu MAP II v ORP Třinec uspořádali pro pedagogy i asistenty pedagogů  kulatý stůl s názvem „Pozitivní příklady inspirují aneb jak porozumět autismu“. Ze Speciálně pedagogického centra pro poruchy autistického spektra Ostrava Kpt. Vajdy nás všechny obohatily nejen svými odbornými znalostmi, ale také řadou praktických rad a zkušeností při vzdělávání žáků s PAS Mgr. Michaela Mlynarczyková a Mgr. Magdaléna Holubová.

Odkaz na fotogalerii.

  1. kulatý stůl naplánovaný  původně na 22. října 2020 se uskuteční 14. ledna 2021, tentokrát s SPC pro mentálně postižené Ostrava. Téma bude „Žák s mentálním postižením v poradenském systému“. Pozvání přijaly vedoucí SPC Mgr. Barbora Augustinská a psycholožka Mgr. Joanna Fursova. 
  2. kulatý stůl naplánovaný původně na 19. listopadu 2020 se uskuteční 8. dubna 2021, téma „Dítě s narušenou komunikační schopností“. Tímto kulatým stolem nás provedou za SPC pro vady řeči Ostrava Kpt. Vajdy speciální pedagožka Mgr. Jana Kutajová a psycholožka Mgr. Mariola Laboj. Obě pracují na odloučeném pracovišti Třinec, které se nachází v budově naší školy.

Zapsala Mgr. Helena Balcarová

Na nadcházející kulaté stoly se můžete přihlásit zde:

(Upozornění: akce jsou pouze pro pedagogy a asistenty pedagogů ze škol v ORP Třinec)

Registrace na 14. 1. 2021

Registrace na 8. 4. 2021